आकाशमा उड्ने छु….

हेर बाबु !!
म पनि पछी गएर
त्यसै गरी आकाशमा उड्ने छु ।
सबैलाई हेर्ने छु अनि….
अनी मुस्कुराउदै भन्नेछु
हो, म पनि चरा जस्तै उड्न सक्छु
म पनि एउटा आजाद पन्छी हुँ ।